Ontwerp

Wanneer u als particulier de beslissing heeft genomen om bijvoorbeeld te gaan verbouwen, wilt u natuurlijk dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Dit begint met een goede bouwtekening die aan uw wensen voldoet en die natuurlijk binnen de regelgeving valt.
Bouwkundig Teken,- Adviesburo D. de Meijer is zeer flexibel. Er kan snel en eventueel in de avonduren een afspraak gemaakt worden om e.e.a. door te spreken, wat uw wensen zijn en wat u voor ogen heeft.

N.a.v. ons gesprek kunt u dan op korte termijn een schetsontwerp van mij verwachten. Nadat we overleg gehad hebben over het schetsontwerp zal ik met de gemeente overleggen of uw idee binnen het bestemmingsplan past en wat er eventueel aangepast moet worden.